درس‌های موجود

اين کارگاه بر آن است تا با محوريت مدلي نوین، دسترسي روشن و کاربردي به رابطه‌اي سببي ميان تماميت و اوج کارايي، کيفيت زندگي، خلق ارزش و مزاياي رقابتي در تمام سطوح شخصي، گروهي، سازماني و اجتماعي معرفي نمايد.

با تعريف تماميت به عنوان وضعيت و حالتي از کامل بودن، صحيح و سالم و بي نقص بودن، تماميت به عنوان کلام تمام و کمال شخص (يا سازمان) متمايز مي گردد. کلام شخص تمام و کمال است وقتي شخص به کلامش احترام مي گذارد.

در طول کارگاه کلام شخص به دقت تعريف شده و احترام به کلام از حفظ کلام متمايز مي گردد. احترام به کلام همانطور که اين مدل جديد معرفي مي کند به معني حفظ کلام است و يا اعلام اينکه حفظ نخواهد شد به محض اگاه شدن به اين که حفظ نخواهد شد و پذيرفتن تمامي تبعات و جبران هر آنچه که عدم حفظ کلام منجر به آن شده است. بدين ترتيب حتي اگر کلام حفظ نگردد با احترام به آن تماميت حفظ مي شود. احترام شخص به کلام راهي قدرتمند و کاربردي و تجربه شده است براي جلب اعتماد ديگران.

تماميت همانند دانش و فناوري از ارکان مهم توليد است در حالي‌ که نقش اساسي آن در ارتباط با بهره وري و کارايي عموماً ناديده يا ناچيز تلقي شده و توسط اقتصاددانان و سايرين صرف نظر شده است.

در اين کارگاه با نگاهي به پديده هايي چون فضيلت، اخلاق، عرف و قوانين به ارتباط آنها با تماميت پرداخته و خواهيم ديد که بر خلاف اين پديده‌ها که با معيار، هنجار، درست و غلط، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب شناخته مي‌شوند، تماميت چون قانوني طبيعي در جهان مانند قانون جاذبه عمل مي‌کند.

معارفه: 1 خرداد ساعت 15:30 الی 20:00
مصاحبه: 2 خرداد 9:00 الی 13

•                     می‌توانید راهبر بودن بدون رو راستی را کلا فراموش کنید.

•                     روراستی یعنی طوری باشید و عمل کنید که خودتان را به دیگران نشان می‌دهید، و طوری باشید و عمل کنید که خودتان برای خودتان هستید. رو راست بودن در هنگام راهبری، باعث می شود بتوانید بدون استفاده از زور و فشار، با خودتان و دیگران صریح و بی پرده باشید.

به گفته‌ی مدیر پیشین Medtronics و استاد کنونی راهبری در دانشکده‌ی کسب و کار هاروارد آقای بیل جرج:

پس از سال ها مطالعه درباره ی راهبران و خصوصیات آنها، اکنون بر این باورم که اول و آخر راهبری ،رو راستی است...اما بیشتر مقالاتی که درباره ی راهبری نوشته شده، حرفی از رو راستی نمی زنند، و حتی متخصصین در آمریکا هم آن را تدریس نمی کنند. در عوض، آنها فهرست خصوصیات راهبران را توسعه می دهند و فرد باید آنها را تقلید کند. آنها روش هایی که راهبران استفاده می کنند را توضیح می‌دهند و پیشنهاد می کنند شما هم از همان روش ها

استفاده کنید. این بر خلاف روراستی است .بیل جرج، "راهبری روراست"

 

برای راهبر بودن، شما باید آنقدر بزرگ باشید که درباره ی عدم رو راستی های خودتان ،رو راست باشید. بیل جرج در کتاب "راهبری رو راست" این رو راستی را درباره ی عدم رو راستی های خودش نشان می دهد

منظور ما از "مسبب و منشاء بودن" این است که مسبب و منشاء همه چیز در زندگی تان باشید و این جایگاه را برای خودتان و زندگی تان اتخاذ کنید- و از همین جایگاه عمل کنید.

•       اینکه جایگاهی اتخاذ کنید که در آن مسبب و منشاء باشید، کاملا با اینکه آن چیز تقصیر شماست، یا شما شکست خوردید، یا شما مقصر هستید، یا حتی اینکه شما آن کار را کرده اید فرق می کند.

•       حتی این حقیقت ندارد که شما علت همه چیز در زندگی تان هستید. بلکه مسبب همه چیز در زندگی بودن ،جایگاهی است که شما در آن می ایستید و از این جایگاه به زندگی نگاه می کنید و با آن مواجه می شوید- جایگاهی که فقط در صورتی وجود خواهد داشت که شما انتخابش کنید.

•       جایگاه مسبب و منشاء بودن، یک اظهار است، نه ادعا. و به سادگی بیان می کند که "شما می توانید اینگونه روی من حساب کنید که به زندگی از دیدگاه مسبب و منشاء بودنم نگاه کنم و با آن مواجه شوم (و من می توانم اینگونه روی خودم حساب کنم.)"

•       وقتی شما این جایگاه را اتخاذ می کنید (اظهار می کنید) که مسبب و منشاء زندگی تان باشید، این بدان معناست که شما مسبب و منشاء دانستن شرایط، دیگران یا تغییر حالات ذهنی تان را رها می کنید - همه ی اینها اگرچه بدون شک شما را آرام می کنند، ولی درنهایت اثر آن، درماندگی و بیچارگی شماست. همچنین وقتی به تاثیر مسبب و منشاء بودن پی ببرید، کاملا برایتان روشن خواهد شد که ایستادن در این جایگاه، از مسئول دانستن دیگران جلوگیری نمی کند.

•       مسبب و منشاء بودن بدین معنا نیست که شما بار مسئولیت همه چیز را به دوش بکشید، یا برای همه چیز شما را تحسین یا سرزنش کنند. و بدین معنا نیست که شما شکست نخواهید خورد.

•       با این حال، وقتی بر این جنبه‌ی بنیادین از راهبر بودن و عملکرد اثربخش راهبری تسلط پیدا کنید، تحول عظیمی در اثرگذاری و قدرت شما در مواجهه با چالش‌های راهبری (و چالش های زندگی) رخ می‌دهد. 

تعریف حمایت

بودن و همراهی در کنار کســی و هم تعهد شــدن با او، طوري که امکانی اثربخش و قدرتمند براي تحقق نتایج رضــایت‌بخش براي وي فراهم گردد و وي خود را عامل رسیدن به آن نتیجه بداند.

هدف از حمایت

شـرکت کنندگان در سـاختار مسـتقر شـوند و در تعدد ارتباطات فضـایی متعهدانه و پویا براي خود ایجاد کنند. به این ترتیب بتوانند اوج کارایی را تجربه کنند و به دنیاي آن ورود پیدا کنند. براي دستیابی به این هدف کار ما این است که با تمامیت در زندگی خود، حمایتی اثربخش از او براي ایستادن در تعهد و اجراي قول‌هایش داشته باشیم.


اینها مهارتهای بنیادین هستند

مهارت‌هایی که در این دوره با آن‌ها آشنا می‌شوید پایه‌ای هستند. آن‌ها مهارت‌های آسانی نیستند، مهارت‌های سختی هم نیستند؛ بنیادی هستند که بقیه‌ی مهارت‌ها بر روی آن‌ها بنا می¬شود. آن‌ها برای راهبری اثربخش حیاتی هستند- و راهبری اثربخش برای عملکرد کسب و کار و فرد حیاتی است.

بیشتر افرادی که در کسب و کاری هستند، سعی بر این دارند که موقعیت‌های ناخواسته‌شان را با نشان‌ دادن مهارت‌های جدید سهل (آموزش‌های تیم‌سازی و روحیه‌دهی) و حتی مهارت‌های سخت (آموزش نرم‌افزار تا پیگیری فعالیت و نتایج) اصلاح کنند، اما آن مهارت‌ها زمانی که بنیادی مورد توجه قرار نگرفته باشد بسیار ضعیف می‌شوند. 

بدون استادی در این مهارت‌های اساسی، راهبری تحقق نمی‌یابد. و راهبری عامل تعیین کننده ایست که آینده‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادی را می‌سازد یا از بین می‌برد. همچنین می‌تواند آینده‌ی زندگی شخص را بسازد یا از بین ببرد. 


زمان تخمینی برای تکمیل دوره : 3 ساعت

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به موسسه مطالعات کودکی مدرس است